קורס מיסוי פרישה

 


08/04/2024

תאריך בחינה 

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם. התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי, והן במישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה. תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי, חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק. תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.
מדיניות ונהלים
אודות תכנית לימודי תכנון פרישה

מטרת הקורס היא לחשוף את הלומדים למורכבות הפרישה, להקנות ידע מעמיק בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך, ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי הלקוח, ביצוע תכנית פרישה כוללת, ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה. תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות, למוצרים ולמטרות של כל פורש, וליצור לפורשים ולמשפחותיהם תמונה ברורה כיצד ייראו חייהם לאחר הפרישה. הקניית ידע מקצועי ויישומי לשימוש בתוכנה מקצועית לתכנון פרישה. השימוש בתוכנה מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר. ליווי בוגרי הקורס לאחר סיומו באמצעות מפגשי ליווי חודשיים ובניית פורום מקצועי שיסייע לבוגרים ביציאתם לדרך המעשית, תוך תמיכה שוטפת לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בפועל ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון פרישה לאוכלוסיית הפורשים בישראל אליה מצטרפים מידי שנה בין 70-80 אלף פורשים, וזקוקים לאנשי מקצוע מומחים שיתכננו וילוו אותם בתהליך המורכב של המעבר לפרישה.

קהל היעד

בוגרי הסמכה לתכנון פיננסי בעלי תואר  

רואי חשבון ויועצי מס

יועצים פנסיונים

סוכנים/משווקים פנסיונים בכירים

מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני מהבנקים, חברות הביטוח, בתי השקעות, מנהלי הסדר וסוכנויות הביטוח הגדולות


היקף הקורס 

24 מפגשים בני 4 שעות בשעות אחה"צ. סה"כ כ - 96 ש"א


תעודות והסמכות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים ובבחינת הלשכה תוענק תעודת הסמכה "מתכנן פרישה" מטעם לשכת יועצי המס.
 

מידע | מדיניות | נהלים

מי רשאי לגשת למבחן?
1. כל מי שלמד קורס חשבות שכר במוסד לימודים בו נלמדת תוכנית הלימודים של לשכת יועצי המס בישראל.
 

אורך זמן הבחינה הינו 4 שעות

מי רשאי לקבל הקלה?
ניתן לקבל תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים: 
1. עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
2. לקויי למידה – אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
3. נשים בהריון – אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.
4. את האישורים יש להעביר לכתובת דוא"ל הבאה: info@ymas.org.il  לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

קבלת תשובות 
אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו למגיש הבקשה באמצעות הדוא”ל.

מועדי בחינות והרשמה
מועדי הבחינות מתפרסמים באתר היחידה ללימודי חוץ, לקראת מועד הרישום לקורסים. ישנם מקרים חריגים בהם מועד הבחינה עלול להשתנות. בכל מקרה, על המכללה לפרסם את מועד הבחינה המעודכן לסטודנטים בפרק זמן סביר ומקובל מראש.
מועדי בחינות בשנת 2024:

08/04/2024

להרשמה לבחינה יש להכנס ללשונית בראש הדף > הרשמה ותשלום אגרת בחינות

נבחנים אשר נעדרו/לא ניגשו לבחינה
על התלמידים שברצונם להבחן במועד הבא יש להמציא אחד מהאישורים הבאים ולשלוח לכתובת המייל הבאה: info@ymas.org.il

1. אישור על בדיקת קורונה חיובית/ שהיה בבידוד ביום הבחינה.
2. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה כי שירת במילואים ביום הבחינה.
3. תלמידה שילדה ונעדרה מהבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
4. תלמיד שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

5. תלמיד שמכל סיבה אחרת נעדר מהבחינה יוכל לגשת לבחינה הבאה בתשלום אגרת בחינה מופחתת בסך 260 ש"ח 

שקיפות
שאלון לדוגמא של הבחינה או מבחר שאלות בסגנון הבחינה, ימסרו לתלמידים עפ"י דרישה ע"י המכללה בה הם לומדים

נוכחות בוחנים
משגיחי הבחינות יהיו נוכחים בחדרי הבחינות עד לסיום הבחינה.
מספר המשגיחים הבוחנים יהיה בהתאם ובאופן יחסי לכמות הסטודנטים הנבחנים.

בדיקה ותוצאות הבחינה
הבחינות תבדקנה עד 30 ימי עסקים ממועד קיום הבחינה.
תוצאות הבחינה תתפרסמנה באתר הלשכה.

דרכי ערעור
הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו ובלבד שקיבלו ציון מעל 51.

סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה תוך 30 ימים מיום פרסום הציון ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:

א. מסירת הודעה על ביצוע ערעור
ב. תשלום אגרת ערעור בסך 250 ש"ח
ג. הגעה במועד שייקבע לצפייה במחברת הבחינה

הערעור על הציון ייבדק ע"י הלשכה ותשובות תמסרנה תוך 10 ימים מיום הגשת הערעור.
החלטה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין הסטודנט בערעורו.
לא ניתן לערער בשנית על החלטת הערעור שכן זוהי החלטה סופית.

מידע ודרכי הגעה לבחינה הארצית

> הבחינה הארצית הבאה בתכנון פרישה תתקיים בחודש מאי 2023.
> מיקום הבחינה: מכללת BDO ת"א- דרך מנחם בגין 48
> בעת ההגעה יש לגשת ולהרשם בכיתה בה שובצת.
> 09:30 קליטת הנבחנים לאתר הבחינה
> 10:00 תחילת הבחינה
> אורך הבחינה שעתיים.

לתשומת לבכם
> לא תותר יציאה מהאולם לאחר כניסה ורישום לאתר הבחינה
> רשימת הניגשים לבחינה מפורסמת על ידי המכללות ברחבי הארץ