חשבות שכר

 

10.07.2024

תאריך בחינה 

מטרת הקורס היא הכנת המשתתפים למבחני הלשכה לקראת קבלת תעודת חשב שכר בכיר בנוסף על הקניית כלים והעמקה של ידע המשתתפים בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני ומחשוב השכר.
מדיניות ונהלים
אודות תכנית לימודי חשבי שכר

מטרות הקורס
> הקניית כלים מקצועיים תוך העמקה ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני  עבודה וביטוח פנסיוני.
> הבנה לעומק בעיות שכר מתקדמות העולות במסגרת העבודה והתפקיד.
> הטמעת ידע ומיומנות בהיבטי המיסוי וההיבטים המשפטיים של נושא השכר.
> הכשרת אנשי מקצוע מעולים בתחום חשבות השכר.
> הכנה לבחינת ההסמכה בחשבות השכר של לשכת יועצי המס בישראל.
 

חזון הלשכה בתחום

הוא הובלה למצוינות ואיכות של מקצוע חשבות השכר במדינת ישראל.
לשכת יועצי המס בישראל חרטה על דגלה לשמור על רמה מקצועית גבוהה תוך שילוב כלים תיאורטיים ופרקטיים שיסייעו לחשב/ת השכר בהבנת התחום של איך ומה קורה בפועל בעבודה היום יומית.

תכנית חשבי שכר של לשכת יועצי המס לחשבי שכר בכירים

תכנית איכותית ומקצועית אשר נבנתה מתוך ניסיון העבודה העשיר והרב של יועצי מס ורואי חשבון עם דור חשבי השכר הקיים והחדש והצרכים שעלו מהשטח.
התכנית תקנה לסטודנטים ידע נרחב בתחום ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני ומחשוב השכר, לצד ידע תיאורטי ותקנה ללומדים בה נהלי עבודה נאותים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים.
במסגרת הלימודים יילמדו כלים יישומיים ומקצועיים שיכשירו את הלומד להובלת תחום השכר בעסק.
הנושאים הנלמדים הינם מגוונים ומשלבים לימוד תוכנות שכר ויישום במחשב.

הלשכה עורכת את בחינת ההסמכה לחשבי שכר אחת לרבעון ומעניקה תעודה מקצועית לסטודנטים שעמדו בבחינות. תעודה זו תהווה מדד לרמתם ואיכותם המקצועית של חשבי השכר.

הוועדה תמיד עם אצבע על הדופק

כך שמעת לעת התוכנית תתעדכן בהתאם לחידושים האחרונים בתקנות ובעולם המיסוי.
 
למי מיועד הקורס?

קורס חשב שכר בכיר של לשכת יועצי המס מיועד למעוניינים להשתלב כחשבי שכר בחברות, ארגונים, משרדי יועצי מס ועמותות, ומאפשר ללומדים בו להתקדם מקצועית ולרכוש ניסיון מעשי בתוכנות המובילות בתחום.

מה החדשנות בתכנית שלנו?

תכנית זו תעניק לכם בסיס תיאורטי ופרקטי איתן בתחום חשבות השכר, תסלול עבור הלומדים בה את הדרך אל קריירה מוצלחת בתחום ותקנה לבוגרים יתרון על מועמדים אחרים  לתפקידי חשבי שכר שלא התנסו בעבודה מעשית.


היקף הקורס 

כ- 20 מפגשים

במרבית המוסדות הקורס מועבר בשעות אחה"צ-ערב אך ניתן להירשם גם לקורס דיגיטלי

תעודות והסמכות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים ובבחינת הלשכה תוענק תעודת הסמכה "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת יועצי המס.
בנוסף, בסיום שלב א' של הקורס לעומדים בעבודת הגשה תוענק תעודת הסמכה "מנהל חשבונות לעסקים קטנים״ מטעם המכללה.
 
סיוע במציאת מקום עבודה

לבוגרי הקורס המצטיינים יינתן סיוע במציאת מקום עבודה.

היכן ניתן ללמוד קורס חשב שכר בכיר?

באחד ממוסדות הלימוד המעבירים את המסלול החדשני ללימודי חשבות שכר של לשכת יועצי המס בישראל.

סיליבוס קורס חשב שכר בכיר
נושא ראשי פירוט
פתיחה, מבנה תלוש שכר כללי
הכנסה חייבת, שווי טלפון שווי רכב מס הכנסה
 שווי קרן השתלמות, שווי קצבה וא.כ.ע שווי פיצויים מס הכנסה
פטורים כללי, פטור למענק פרישה ,נקודות זיכוי מס הכנסה
המשך נקודות זיכוי, זיכוי משמרות, זיכוי יישובים, זיכוי 45א, זיכוי תרומות מס הכנסה
חישוב מס תיאורטי, שכר נטו מס הכנסה
 חישוב מס מצטבר, תיאום מס, מס הכנסה
תקנות קופות גמל,  טפסים היטל עובד זר מס הכנסה
הסכמים, נסיעות חוקי מחלה, חופשה דיני עבודה
שעות עבודה, מנוחה שבועית, חגים ימי אבל דיני עבודה
שכר מינימום , דמי הבראה, עבודת נשים דיני עבודה
חוק הגנת השכר, הודעה מוקדמת דיני עבודה
חוק פיצויי פיטורין, חישוב פיצויי פיטורין דיני עבודה
קופות פיצויים, פנסיה חובה. סיום דיני עבודה דיני עבודה
קצבאות, גמלאות כללי , הכנסה חייבת , חישוב דמי ביטח ביטוח לאומי
תיאום דמי ביטוח,ייחוס תשלומים, סיווג מבוטחים ביטוח לאומי
טפסים, סיום ביטוח לאומי ותרגול ביטוח לאומי
תרגול כללי תרגול
מידע | מדיניות | נהלים

מי רשאי לגשת למבחן?
1. כל מי שלמד קורס חשבות שכר במוסד לימודים בו נלמדת תוכנית הלימודים של לשכת יועצי המס בישראל.
2. הגשת עבודות במועד וקבלת ציון עובר במבחן פנימי מסכם.  

אורך זמן הבחינה הינו 4 שעות

מי רשאי לקבל הקלה?
ניתן לקבל תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים: 
1. עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
2. לקויי למידה – אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
3. נשים בהריון – אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.
4. את האישורים יש להעביר לכתובת דוא"ל הבאה: info@ymas.org.il  לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

קבלת תשובות 
אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו למגיש הבקשה באמצעות הדוא”ל.

מועדי בחינות והרשמה
מועדי הבחינות מתפרסמים באתר היחידה ללימודי חוץ, לקראת מועד הרישום לקורסים. ישנם מקרים חריגים בהם מועד הבחינה עלול להשתנות. בכל מקרה, על המכללה לפרסם את מועד הבחינה המעודכן לסטודנטים בפרק זמן סביר ומקובל מראש.
מועדי בחינות חשבות שכר בשנת 2024-2025:

10.01.2024

17.04.2024

10.07.2024

30.10.2024

09.01.2025


להרשמה לבחינה יש להכנס ללשונית בראש הדף > הרשמה ותשלום אגרת בחינות

נבחנים אשר נעדרו/לא ניגשו לבחינה
על התלמידים שברצונם להבחן במועד הבא יש להמציא אחד מהאישורים הבאים ולשלוח לכתובת המייל הבאה: info@ymas.org.il

1. אישור על בדיקת קורונה חיובית/ שהיה בבידוד ביום הבחינה.
2. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה כי שירת במילואים ביום הבחינה.
3. תלמידה שילדה ונעדרה מהבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
4. תלמיד שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

5. תלמיד שמכל סיבה אחרת נעדר מהבחינה יוכל לגשת לבחינה הבאה בתשלום אגרת בחינה מופחתת בסך 260 ש"ח 

שקיפות
שאלון לדוגמא של הבחינה או מבחר שאלות בסגנון הבחינה, ימסרו לתלמידים עפ"י דרישה ע"י המכללה בה הם לומדים

נוכחות בוחנים
משגיחי הבחינות יהיו נוכחים בחדרי הבחינות עד לסיום הבחינה.
מספר המשגיחים הבוחנים יהיה בהתאם ובאופן יחסי לכמות הסטודנטים הנבחנים.

בדיקה ותוצאות הבחינה
הבחינות תבדקנה עד 30 ימי עסקים ממועד קיום הבחינה.
תוצאות הבחינה תתפרסמנה באתר הלשכה.

דרכי ערעור
הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו ובלבד שקיבלו ציון מעל 51.

סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה תוך 30 ימים מיום פרסום הציון ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:

א. מסירת הודעה על ביצוע ערעור
ב. תשלום אגרת ערעור בסך 250 ש"ח
ג. הגעה במועד שייקבע לצפייה במחברת הבחינה

הערעור על הציון ייבדק ע"י הלשכה ותשובות תמסרנה תוך 10 ימים מיום הגשת הערעור.
החלטה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין הסטודנט בערעורו.
לא ניתן לערער בשנית על החלטת הערעור שכן זוהי החלטה סופית.

מידע ודרכי הגעה לבחינה הארצית

> הבחינה הארצית הבאה בחשבות שכר תתקיים בתאריך 10.01.24.
> מיקום הבחינה: אקספו תל אביב שד' רוקח 101 תל אביב
> בעת ההגעה יש לגשת ולהרשם בביתן בו שובצת.
> 09:30 קליטת הנבחנים לאתר הבחינה
> 10:00 תחילת הבחינה
> אורך הבחינה כ- 4 שעות

לתשומת לבכם
> לא תותר יציאה מהאולם לאחר כניסה ורישום לאתר הבחינה
> רשימת הניגשים לבחינה מפורסמת על ידי המכללות ברחבי הארץ

 דרכי הגעה

אקספו תל אביב ממוקם בנקודה האסטרטגית ביותר במטרופולין ומאפשר אליו גישה מהירה ונוחה. נתיבי איילון, כביש גהה, כביש החוף וכביש 5 זורמים ישירות אליו.

תחבורה ציבורית
רכבת ישראל- תחנת רכבת האוניברסיטה סמוכה לאקספו תל אביב 
אגד- קו אוטובוס מספר 521
דן- קווי אוטובוס מספר 12, 22, 40 ,89, 189 ,389
מטרופולין- קווי אוטובוס מספר 47, 48, 247
קווים- קו אוטובוס מספר 137


למגיעים ברכב

ניתן להחנות במתחם אקספו ת"א (כ-2500 מקומות חניה)